Energy Coaching & kinderen

Een Energy Coach behandeling is uitermate geschikt voor kinderen (al vanaf 0 jaar tot 18 jaar). Omdat kinderen zo flexibel zijn en vaak nog goed contact met zichzelf hebben, zijn de resultaten van een behandeling vaak direct al zichtbaar.

Veel kinderen vertonen onbegrepen symptomen en gevoelens, waar geen directe oorzaak voor gevonden wordt, zoals (te) druk zijn, (overmatige) boosheid, onrust, slapeloosheid, concentratieproblemen, (faal)angsten, onzekerheid, nachtmerries, oorklachten en buikpijn. Een behandeling geeft de ouder inzicht in de oorzaak van de problematiek en verhelpt deze, zodat de kwaliteit van leven van het kind optimaal wordt.

Ook begeleid ik Hoog Sensitieve Kinderen en hun ouder(s). Deze kinderen zijn bijzonder gevoelig, intuïtief en wijs voor hun leeftijd. Het is belangrijk dat deze kinderen worden herkend en erkend en de ouder en kind goed begeleidt worden om te leren hoe de gevoeligheid als een kracht te gaan zien.

dreamstime_m_42973488

                                                                                          Laat je kind weer stralen!

Hoe herken je een Hoog Sensitief Kind?
snel schrikken, last hebben van kleren die kriebelen, niet houden van verrassingen, meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf, lijkt gedachten te kunnen lezen, moeilijke woorden gebruiken voor de leeftijd, elk vreemd geurtje ruiken, een scherpzinnig gevoel voor humor hebben, zeer intuïtief lijken, moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag, moeite hebben met grote veranderingen, veel vragen stellen, perfectionistisch zijn, oog hebben voor het verdriet van anderen, van rustige spelletjes houden, diepzinnige en beschouwende vragen stellen, zeer gevoelig zijn voor pijn, slecht kunnen tegen een luidruchtige omgeving, oog hebben voor detail, eerst kijken of het veilig is alvorens ergens in te klimmen, het best presteren wanneer er geen vreemden bij zijn, de dingen intensief beleven.

Er zijn goede resultaten geboekt bij onder andere:
gevoelige kinderen (HSP's), angstige kinderen, sombere kinderen, rouwverwerking, te veel "in het hoofd zitten", kinderen met weinig zelfvertrouwen, leerproblemen, kinderen die gepest worden, boze kinderen, versterken sociale vaardigheden, slaapproblemen, gebrek aan concentratie, te gesloten kinderen, bij nachtmerries, bij psychosomatische klachten, verdrietige kinderen, faalangst.

Ervaringen:

Onder het kopje 'aanbevelingen' zijn meer resultaten beschreven door ouders van kinderen.