Wie is Nicole van Wonderen

Ik ben Nicole van Wonderen (1976) en ik ben een professioneel en gecertificeerd Energy Coach / Healer en NLP Practitioner.

PvW portretMissie:
Ik voel het als mijn missie om het welbevinden en de gezondheid van volwassene, kind en dier te optimaliseren. Ook geniet ik ervan om anderen (weer) te laten stralen, hen vol in hun authentieke kracht te zetten, zodat zij hun leven kunnen leiden naar hun werkelijke potentieel. Het leven biedt zo zijn uitdagingen. Ik voel me dankbaar mensen te mogen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling steeds dichter bij zichzelf te komen. Daarom wil ik hen graag helpen te leren luisteren naar wat hun hart / intuïtie hen ingeeft. Bovendien om de moed te vinden hun eigen unieke pad te volgen tot een veel gelukkiger mens. Mijn motto is leren én leven in verrukking, vertrouwen en liefde. En gelukkig zijn met je wie je werkelijk bent.

Achtergrond:
Na jarenlang werkzaam geweest te zijn binnen de commerciële dienstverlening had ik een sterk verlangen om mij in te zetten om het welzijn en de gezondheid van mijn medemens te vergroten. Stoelmassage at Work was hiervan een resultaat. Vanuit deze onderneming leverde en verzorgde ik stoelmassage aan bedrijven als preventief middel om stressgerelateerde klachten te voorkomen. Daarbij adviseerde ik klanten op het gebied van een gezonde leefstijl en gedrag om het welzijn te vergroten. Vooral het laatste bleek mij van nature goed af te gaan. Ik bemerkte dat klanten zich snel vertrouwd voelden bij mij. Doordat zij zich gehoord en gezien voelden, durfden ze ook bepaalde (gevoelige) problematieken waar ze tegenaan liepen bespreekbaar te maken. Hierdoor ontstonden er hele waardevolle coachingsgesprekken, waarin ik ook steeds meer mijn intuïtieve vermogens kon toepassen, waardoor het advies ook passend was voor de klant zelf. Het gaf mij zoveel voldoening en bezorgde mij een blij hart om mensen op deze manier te kunnen helpen, dat ik mij verder ben gaan ontwikkelen tot professioneel healer / coach. Naast veel diverse cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en coaching, had ik in 2008 tot 2011 ook aan het HOC een driejarige opleiding tot Energy Coach Professional gevolgd en met goed gevolg afgerond. Bij ITAN had ik de opleiding tot NLP Practitioner genoten. Persoonlijke ontwikkeling blijft mij fascineren en daardoor zal ik mijzelf ook blijven ontwikkelen.

Elke dag voel ik mij dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren aan de gezondheid, het welzijn en het geluk van een ander door het geven van Energy Coach behandelingen aan volwassenen, kinderen en dieren.

DSC02053