Casuïstiek dieren

Casus: het omvormen van ‘ongewenst’ gedrag naar ‘gewenst’ gedrag.

Cliënt:
Cocker spaniel van 5 jaar.
Symptomen vanuit eigenaren over hun dier:
Onrustig, veel piepen en aandacht vragen, onzeker, zenuwachtig heen en weer lopen, ADHD gedrag.
Healing:
Gronding hersteld, innerlijk kindstuk geheeld (slechte start gehad bij de geboorte) en gehele energetische systeem geschoond en opgevuld.
Resultaat:
Een lieve, stabiele, energieke, blije hond, die zich weer vanuit ontspanning kan manifesteren.

———————————–

Casus: healing als middel om kwaliteit van leven te vergroten.

Cliënt:
Brits korthaar kitten van 4 maanden.
Symptomen vanuit haar nieuwe eigenaresse over haar kitten:
Gezondheidsproblemen als chronische diarree, opgezet buikje, duidelijke waarneembare achterstand in groei ten opzichte van haar zusje en te laag lichaamsgewicht. Lusteloos, moe en jammeren/piepen, omdat ze zich niet lekker voelde.

Medische achtergrond:
Het kitten wordt in een vroeg stadium gemonitord door de dierenarts (DA). De eigenaresse vermoedt FIP (Feliene Infectieuze Peritonitis) op basis van de klinische symptomen. Een virus, welke zich verspreidt door de bloedbaan. De hevige afweerreactie van het eigen lichaam zorgt voor uitgebreide ontstekingen aan de bloedvaten van de weefsels die de geïnfecteerde cellen bevatten. Dit zijn vaak organen in de buik of in de hersenen. FIP is uiteindelijk dodelijk. De dierenarts informeert eigenaresse dat FIP in een vroeg stadium lastig te diagnosticeren is, omdat de verschijnselen in principe bij heel veel aandoeningen kunnen optreden. 
De dierenarts en eigenaresse kiezen ervoor om het kitten nader te (laten) onderzoeken. Uit een bloedtest blijkt dat het kitten een verhoogd ammoniakgehalte in haar bloed heeft. De voeding is in overleg met de DA bekeken en aangepast om zo het ammoniakgehalte te doen verminderen (i.c.m. medicijnen) De DA vermoedt een levershunt, waarbij de ader niet rechtstreeks naar de lever loopt (orgaan heeft als doel het afbreken van afvalstoffen), waardoor de afvalstoffen rechtstreeks in het bloed terecht komen en het lichaam zichzelf aan het vergiftigen is. Röntgenfoto’s geven echter negatief resultaat. DA stelt voor om opnieuw bloed te prikken en het maken van een scan. De scan levert helaas geen resultaat en de eigenaresse blijft FIP vermoeden.

Healings:
De eigenaresse heeft zich in een vroeg stadium bij mij gemeld met de situatie van haar kitten. Terwijl het kitten door de dierenarts onderzocht en gemonitord werd om de oorzaak van haar misère te diagnosticeren, heb ik het kitten tijdens het ziekteproces met healings kunnen ondersteunen om zo onder meer de kwaliteit van leven te vergroten.

De healings waren erop gericht om het gehele energiesysteem op alle niveau’s te schonen. Veel aandacht ging er naar het fysieke niveau, in verband met de vele gezondheidsklachten van het kitten. Op het fysieke niveau zijn onder meer alle organen, bloed, cellen, immuunsysteem van het kitten energetisch geschoond en opgevuld met helende energie om zo het zelfgenezend vermogen van het fysieke lichaam een boost te geven. Vóór de healing voelde het kitten zich lusteloos, wilde niet spelen en was aan het jammeren en piepen, omdat ze zich ellendig voelde met onder meer buikklachten en diarree. Na een healing was ze opgewekt, at goed, diarree nam een vastere vorm aan, opgezette buikje was iets geslonken, ze voelde zich fitter en ging uit zichzelf weer spelen (met haar zusje) en veel knuffelen. Dit ging een tijdje goed totdat ze een vervolghealing nodig had. In de gehele periode heb ik haar op de momenten dat ze het nodig had, bijgestaan met healings, wat voor haar direct resultaat had als het gaat om het welzijn.

Het was opvallend, dat de bevindingen die uit de healings naar voren waren gekomen, later bevestigd werden door de dierenarts, vanuit de onderzoeken die gedaan waren (vocht in de buik, vocht in de longen, nier- en lever insufficiëntie).

Deze periode was ook ontzettend verdrietig voor de eigenaresse, die het beste met haar kitten voor had. Tijdens de healings ben ik ook in gesprek gegaan met het kitten. Ze was een lieve en ook pittige dame, die mentaal heel sterk was en communicatief vaardig 🙂 Ook al voelde ze zich met tijd en wijlen niet lekker, ze was niet van plan om zomaar op te geven en wilde bij haar eigenaresse blijven. De eigenaresse voelde zich door deze terugkoppeling gesteund en ervoer het ook zo. Ze gaf aan, dat de healings aan haar kitten, de bevindingen en de adviezen vanuit de healings, haar ook hadden geholpen om de rust te bewaren en te vertrouwen en te handelen naar haar eigen gevoel/intuïtie. En ook in verbinding/contact te blijven met haar kitten om haar goed te blijven begeleiden. Er waren zeer moeilijke en onzekere momenten bij en ook zeer vreugdevolle.

Dankzij de healings hebben de eigenaresse en het kitten nog een aantal weken tot 2 maanden van elkaar mogen genieten totdat het kitten aangaf, het tijd te vinden om weer naar ‘huis’ te gaan. Op dat moment was de ziekte zodanig ontwikkeld, dat het voor de dierenarts mogelijk was om via het buikvocht FIP te diagnosticeren.

Op het moment dat het kitten het tijd vond, is de dierenarts naar haar veilige habitat gekomen om haar vredig in te laten slapen. Haar zusje heeft afscheid van haar kunnen nemen. Het was ‘goed’. Ze rust in vrede.

NB haar zusje verkeert in goede gezondheid en leeft nu samen met een ander maatje.

———————————–

Casus: boos vanuit jeugdtrauma ‘afspenen’

Cliënt:
Een pony van 3 jaar.
Symptomen vanuit eigenaren over hun dier:
Een lieve pony, die op z’n tijd ook boos gedrag kon vertonen. Oren naar achteren en willen bijten of willen schoppen.
Eerste healing:
Gehele energiesysteem geschoond en gronding hersteld. De grootste oorzaak van disbalans in het energiesysteem en verlies van gronding was te vinden op het innerlijk kind niveau (jeugdtrauma). Als veulen was ze op een leeftijd van 5 maanden abrupt van haar moeder gescheiden. Het veulen was in paniek en ervoer veel stress. Ook was er veel boosheid, omdat ze niet begreep wat er aan het gebeuren was. Sinds de abrupte scheiding hebben zij elkaar niet meer gezien. Daarna kwam ze bij een eigenaresse met een merrie van 10 jaar en een veulen van 6 maanden. Deze twee hadden inmiddels een verbinding en waren maatjes met elkaar geworden, waardoor zij als veulen regelmatig buiten gesloten werd. Kort daarop werd er een merrie in de kleine ‘kudde’ geïntroduceerd. Deze merrie werd een surrogaat moeder / maatje voor haar. Dat heeft een hoop goed gedaan, echter zolang het jeugdtrauma niet geheeld worden en de bijbehorende emoties niet afgevoerd worden, blijft deze ervaring actief in het systeem met boze ‘buien’ als gevolg.
Resultaat:
Ik vroeg aan de pony toestemming om haar een healing te mogen geven. Ze stemde daarmee in. Dat ik de healing was gestart snuffelde ze zacht aan mij handen. Ze liet de healing vol vertrouwen en in ontspanning toe. Ze stond in ruststand en af ten toe kwam er een gaap of een zucht om te releasen.
Na de healing was ze ontzettend zacht en lief in haar energie. Ze was stabiel, ontspannen en blij.

———————————–

Casus: verlies van gronding door narcose.

Cliënt:
Pony van 5 jaar.
Symptomen vanuit eigenaren over hun dier:
Onrustig en angstig, geen eetlust, is onstabiel en wankel. Op het moment dat de eigenaresse mij benaderde voor hulp in de vorm van een healing voor haar pony, stond de pony op een paardenkliniek om nader onderzocht te worden. De dierenartsen konden niets bijzonders vinden.

In het voorgesprek kwam naar voren, dat de pony enkele weken daarvoor narcose toegediend had gekregen om haar wolfstanden te trekken. Dit consult had de nodige stress voor het dier opgeleverd.

Eerste healing:
De pony is door de narcose ver uit haar gronding gegaan. Symboliek: als je je een huis voorstelt met een fundament, dan stond ze niet met haar voeten op de grond (fundament), maar bevond ze zich helemaal op zolder. Als je niet goed gegrond bent en ‘ver’ weg bent, kun je dat ervaren als trillen op je benen. Je ziet de wereld van bovenaf en je kunt duizelingen ervaren. Je kunt je voorstellen dat je het gevoel ervaart geen goede controle meer over je lijf te hebben, wat ook angstig en onzeker maakt.

Dit was precies gaande met de pony. Ze stond al enige tijd te trillen op haar benen en had het gevoel niet ‘hier’ te zijn, maar te ‘zweven’. Dit was voor haar heel beangstigend en ze werd daar onrustig door.
Haar gehele energiesysteem is geschoond (ook de emoties afgevoerd) en opgevuld en de gronding hersteld.

Resultaat:
Direct na de healing vernam ik van de eigenaresse, dat de dierenarts haar had benaderd om haar te informeren, dat het de betere kant op ging met de pony, dat ze stabieler oogde en weer was gaan eten. Een dag later mocht de pony weer naar huis.

De eigenaresse heeft mij in de tussentijd op de hoogte gehouden. Vijf dagen na de healing liet ze mij weten, dat het aanzienlijk beter gaat met haar pony en dat ze aanzienlijk stabieler is. Op stal is ze ontspannen, alleen buiten is ze soms wat nerveus. De impact voor de pony is groot geweest. Om deze reden besloten we om haar pony een vervolghealing te geven. Een dag na de healing koppelde de eigenaresse terug, dat ze haar pony in alles verbeterd vond.